Díjszabás

A Zsuzsi Erdei Vasúton (továbbiakban: Vasút) a Vasút munkatársaitól az állomásokon, annak pénztáraiban vagy a vonaton váltható menetjegy.

Menetjegyek
Teljes árú menetjegy egy útra1.000 Ft
Teljes árú menettérti jegy2.000 Ft
Kedvezményes menetjegy egy útra750 Ft
Kedvezményes menettérti jegy1.500 Ft
Díjmentes menetjegy egy útra0 Ft
Családi jegy ( menettérti útra )5.000 Ft
Kerékpár – és kutyajegy egy útra700 Ft
Gőzvontatású nosztalgia teljes árú menetjegy egy útra1.400 Ft
Gőzvontatású nosztalgia kedvezményes menetjegy egy útra1.100 Ft

Csoportos utazás menetrend szerinti vonatokon is lehetséges, lásd lentebb!

Szerdai napokon a jegypénztár nem üzemel. Jegyvásárlás szerdánként
csak a vonaton és készpénzzel lehetséges.

További információk:

 • A menetdíjak Magyar Forintban (HUF) értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák.
 • A menetjegyek ellenértékét a Ruyter utcai kiinduló állomáson bankkártyával, OTP SZÉP-kártyával, illetve készpénzben lehet kiegyenlíteni. Vonaton csak készpénzben lehet megváltani az utazásra jogosító menetjegyet.
 • Valuta és egyéb fizetési módot technikai okok miatt a Vasút nem tud elfogadni! A számlaigényt a Vasút kéri előre jelezni!
 • Vonaton történő menetjegyváltás esetén a Vasút kéri, hogy a jegyvizsgálót mentesítse a pénzvisszaadás és pénzváltás alól!
 • A menetjegy egyszeri, a jegy típusától függően oda, vagy oda-vissza (menettérti) utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes.
 • A Díjmentes menetjegy a kiadása évében egyszeri egy útra szóló utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes.
 • A Családi jegy összetétele a Kedvezményes menetjegy pontban olvasható.

  A menetjegy formája

A menetjegy kiadható készjegyként, az utasok számának és a kedvezmények tételes megjelölésével számlán. Utóbbi esetben utazáskor a kiadott bizonylat szolgál menetjegyként. (Pl.: különvonat, csoportos utazás számlája)

A készjegyként kiadott menetjegyeket dátummal kell ellátni.

Ha a Vasút a menettérti útra váltott menetjegyet két, egy útra érvényes menetjegyként szolgáltatja ki, akkor a visszaútra szóló jegyen „VISSZA” bélyegzésnek kell lennie. Ez esetben visszautazáskor az odaútra szóló menetjegyet is fel kell mutatni.

  A menetjegy érvénytartama

Az egy útra szóló menetjegy a menetjegyváltás napján 24. óráig, menettérti útra szóló menetjegy a menetjegyváltást követő nap 24. óráig érvényes.

Elővételben megváltott menetjegyet „E” jelöléssel kell ellátni, mely a dátumbélyegzést követő legfeljebb 30. napig érvényes. Egyéb feltételekben az elővételi menetjegyek változatlanok.

  A menetjegy ellenőrzése

A menetjegyet a Vasút az arra feljogosított munkatársai útján ellenőrzi. Az ellenőrzést végzők jogosultak a menetjegyet és a kedvezményre jogosító okmányokat, igazolványokat ellenőrzésre elkérni az utazás teljes időtartama alatt, és az állomások területén.

   Kedvezmények

A kedvezmények kizárólag a menetrend szerinti, illetve mentesítő vonatokon érvényesek. Több kedvezmény nem vonható össze!

Díjmentesen utazhatnak:

 • gyermekek 4. éves korukig, szülői kísérővel (gőzmozdony – vontatású nosztalgiavonatokon a kedvezmény nem érvényes)
 • rendvédelmi- és katasztrófa elhárítási szervek, valamint a NAV szolgálati feladatot ellátó egyenruhát viselő vagy szolgálati jelvényt bemutató tagjai
 • Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. dolgozói és családtagjaik
 • Zsuzsi Erdei Kisvasútért Baráti Kör és a Zsuzsi Erdei Kisvasútért Alapítvány tagjai évente 6 dokumentált alkalommal, érvényes tagsági igazolvánnyal, vagy ennek hiányában tagságuk hitelt érdemlő bizonyításával. A tagokat kísérők közül 1 fő díjmentes-, a többiek kedvezményes menetjegyet válthatnak.

Kedvezményes menetjegyet válthatnak:

 • gyermekek 14. éves korukig
 • 26. éves korukig a nappali tagozatos diákok érvényes diákigazolványuk felmutatásával, illetve nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkezők
 • nyugdíjasok, a 65. éven felüliek is
 • Családi jegy: A szülők és legalább kettő 14 éven aluli gyermekük menettérti együtt utazása esetén választható, beleértve az esetlegesen 4 éven aluli gyermekeket is!
 • Családi jegy váltásakor kettőn felül a további saját, 14 éven aluli gyermekek Díjmentes menetjeggyel utazhatnak.
 • magasabb összegű családi pótlékra jogosult, tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy, aki a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági igazolvánnyal rendelkezik.  Kísérője szintén kedvezményes menetjegy váltására jogosult.
 • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) igazolvánnyal rendelkezők
 • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) igazolvánnyal rendelkezők
 • kerekesszékkel közlekedők
 • a magyarországi erdei vasutak dolgozói érvényes arcképes igazolványuk felmutatásával (ÁEV)

Kedvezményes menetjegy váltásakor és ellenőrzésekor a kedvezményre jogosító okmányt kérés nélkül is fel kell mutatni.

Kedvezményes menetjegy váltására nem jogosultak:

 • közalkalmazotti igazolvánnyal rendelkezők
 • esti vagy levelező tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezők
 • MÁV – START utazási igazolvánnyal rendelkezők /kivéve ÁEV/
 • bármilyen egyéb, nem a Vasút által kiadott igazolással rendelkezők
 • Díjmentes utazásra és kedvezményes menetjegy váltására jogosultak kivételével mindenki.

Csoportos utazás

Csoportos utazás a meghirdetett menetrend szerint közlekedő személyvonatokon lehetséges menettérti útra, kísérőkkel együtt.

25 főig az alap menetjegyek díjai érvényesek  
26 fő – től (kísérőkkel együtt)1.300Ft/fő

A csoportos utazási szándékot kéri a Vasútüzem a különvonathoz hasonlóan , telefonon majd e-mailben megerősítve 5 nappal előre bejelenteni. Az utazás díja számla ellenében, készpénzben vagy átutalással, az utazás megkezdése előtt kerül megfizetésre.

Ha csoportos utazását nem a meghirdetett menetrendi vonaton szeretné lebonyolítani, akkor KÜLÖNVONATOT szükséges rendelni.

  

Különvonat

Különvonat a Vasút elérhetőségein rendelhető egész évben, telefonon, illetve interneten keresztül írásban. A Vasút minden esetben írásos megerősítést is kér a megrendelt vonatról. Vonatmegrendelő elküldése e-mailben lehetséges, a tervezett utazás előtt legalább 10 nappal, míg gőzmozdonyos vontatást igényelve legalább 30 nappal.

A különvonat közlekedtetését a Vasút vállalja, ha azt az üzemi viszonyok lehetővé teszik. Ha a megrendelő hibájából a különvonat a tervezett időben nem indítható, a Vasút a különvonat indítását a forgalmi viszonyok függvényében a helyszínen is jogosult megtagadni.

A különvonat díjának rendezése számlával előre, készpénzben, vagy átutalással történik. Különvonat rendelése esetén bizonyos esetekben a Vasút előleg befizetését kéri, amit a különvonat határidőn túli lemondása esetén nem fizet vissza.

Az előleg mértéke a megállapított különvonati díj 20 %-a.

Lemondási határidő: a különvonat indulási ideje előtt legalább 24 óra!

A különvonatokkal kapcsolatos ügyek intézése, esetleges lemondások 8 és 16 óra között történhetnek a következő telefonszámokon.

Kapcsolatok:

A különvonat díja

Különvonat a teljes vasútvonalon

Debrecen-Fatelep – Hármashegyalja és Hármashegyalja – Debrecen-Fatelep viszonylaton történő menettérti utazásra érvényes.

Csak egy irányba történő utazás megrendelése esetén is a teljes különvonati díj fizetendő!

Dízel vontatással a teljes vonalon1 zárt kocsi55 főig110.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon2 zárt kocsi56-110 főig160.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon3 zárt kocsi111-165 főig200.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon4 zárt kocsi166-220 főig250.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon5 zárt kocsi221-275 főig300.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon6 zárt kocsi276-330 főig350.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon7 zárt kocsi331-385 főig400.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon8 zárt kocsi386-440 főig450.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon9 zárt kocsi441-495 főig500.000 Ft
Dízel vontatással a teljes vonalon10 zárt kocsi496-550 főig550.000 Ft

Nyitott személykocsi közlekedtetési igényt kérjük a megrendelés során jelezni és egyeztetni!

Különvonat Erdészlak állomásig

Debrecen-Fatelep – Erdészlak (8 km) és Erdészlak – Fatelep-Debrecen (8 km) vizsonylaton történő menettérti utazásra érvényes.

Csak egy irányba történő utazás megrendelése esetén is a teljes különvonati díj fizetendő!

Dízel vontatással Erdészlakig1 zárt kocsi55 főig71.500 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig2 zárt kocsi56-110 főig104.000 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig3 zárt kocsi111-165 főig130.000 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig4 zárt kocsi166-220 főig162.500 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig5 zárt kocsi221-275 főig195.000 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig6 zárt kocsi276-330 főig227.500 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig7 zárt kocsi331-385 főig260.000 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig8 zárt kocsi386-440 főig292.500 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig9 zárt kocsi441-495 főig325.000 Ft
Dízel vontatással Erdészlakig10 zárt kocsi496-550 főig357.000 Ft

Nyitott személykocsi közlekedtetési igényt kérjük a megrendelés során jelezni és egyeztetni!

Különvonat gőzmozdony vontatással

Debrecen-Fatelep – Hármashegyalja és Hármashegyalja – Debrecen-Fatelep viszonylaton történő menettérti utazásra érvényes.

Csak egy irányba történő utazás megrendelése esetén is a teljes különvonati díj fizetendő.

A különvonat díja: 200.000 Ft

A tervezett utazásban résztvevők létszámával és a kocsik darabszámával kapcsolatban a megrendelés során egyeztetni szükséges!

   Különkocsi

Megfelelő létszámú csoportok részére a menetrend szerinti vonatokhoz külön kocsi (zárt, nyitott, kerékpárszállító) igényelhető, melyért a Vasút külön díjat nem számol fel. A külön kocsi közlekedtetését a Vasút csak akkor vállalja, ha azt az üzemi viszonyok lehetővé teszik.

A külön kocsi igénylését a Vasútnak kérjük telefonon, majd azt megerősítve e-mailben is jelezni, a tervezett indulás előtt legalább 5 nappal!

Poggyászdíjszabás, szállítási feltételek

Kézipoggyász

Díjmentesen szállítható – amennyiben külön férőhelyet nem foglal el, továbbá a fel- és leszállást nem akadályozza:

 • kézipoggyász,
 • hátizsák,
 • egy pár síléc/szánkó,
 • bogrács,
 • babakocsi

   Állatok

Kutyajegy váltásával, pórázzal és szájkosárral szállítható kutya, vagy más, a kutyánál nem nagyobb testméretű állat.

Díjmentesen szállítható kistestű állat ölben, vakvezető kutya, a rendvédelmi és katasztrófa- elhárítási szervek munkakutyái.

A szállított állat nem lehet az utastársak terhére, a járműveket nem szennyezheti be!

  Egyéb poggyászok, kerékpár

A forgalmi helyzetnek megfelelően a vonatszemélyzet eseti engedélyével vehető fel kerékpárjegy váltása mellett kerékpár, vagy más, kézipoggyászként nem szállítható tárgy.

A kerékpárok a vonatszemélyzet útmutatása alapján a vonatok első és utolsó peronjaira, vagy a kerékpárszállító térrel és piktogrammal rendelkező kocsi e célra kialakított tartóira helyezhetőek el.

   Nem szállítható tárgyak

Személyszállító vonatokon nem szállítható tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, töltött lőfegyver, illetve minden olyan tárgy, mely kárt tehet személyekben vagy a járművekben, beszennyezheti azokat, vagy balesetet okozhat.

   Utazási feltételek

   Általános tudnivalók

 • Vonaton töltött utazás idejére az utasok és poggyászuk biztosítva van!
 • A vonatok csak 2. osztályú, fapados kocsikkal közlekednek.
 • A vonatokon és a peronokon, illetve az állomásépületekben és bejáratuk 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
 • A járművekből kihajolni veszélyes!
 • A járművekből tilos tárgyakat kidobálni, kiköpködni!
 • A hulladékot a gyűjtőedényekben kell elhelyezni!
 • Csomagok elhelyezése a csomagtartókon és az ülések alatt lehetséges, illetve olyan helyeken, ahol a kocsiban található közlekedési és menekülési útvonalat nem torlaszolják el!
 • Menet közben a járművek ajtajai zárva tartandók, azokat tilos kinyitni! A nyitott kocsiajtók balesetet okozhatnak!
 • A személykocsik között a vonatszemélyzet kísérete nélkül tilos az átjárás!
 • A vonat vészhelyzetben történő megállítására a vészfékkarok szolgálnak.
 • Kézifékezéssel közlekedő vonatoknál vészhelyzetben a vonatszemélyzetet kell értesíteni! Ilyen esetben a vészfékkar hatástalan, ezt a Vasút külön feliratozza a kar mellett.
 • A kocsik fűtésére szolgáló kályhákat kizárólag a vonatszemélyzet kezelheti!

Figyelem! A kályhák takarólemezei és védőkorlátjai a fűtési időszakban átforrósodhatnak!

 • WC és mosdók használatára Debrecen- Fatelep belső végállomásán (Ruyter u.1.), illetve Hármashegyalján, a peron melletti „Természet Házában” van lehetőség. A használat díjmentes, illetve akadálymentesített mosdó is rendelkezésre áll.

   Kerekesszékes, mozgásukban korlátozott személyek utazása

Az utazás a piktogrammal ellátott és erre a célra kialakított zárt, illetve nyitott személykocsiban, korlátozott számban lehetséges.

A kerekesszék-emelő liftet csak a vonatszemélyzet tagjai kezelhetik!

Ha kerekesszékkel, vagy kerekesszékesekkel kíván utazni, utazási szándékát kérjük a kerekesszékek számával együtt 5 nappal előre telefonon, és e-mailben megerősítve jelezni a Vasút megadott elérhetőségein.

   Kizárás az utazásból

Indulás előtt azonnal kizárható az utazásból az a személy, aki:

 • személykocsiban nem szállítható tárgyat visz fel a járműbe
 • a járművön dohányzik, szeszes italt, vagy kábító hatású szert fogyaszt, illetve annak, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt áll, önmagával tehetetlen
 • fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved

   Pótdíj

Pótdíj megfizetésére kötelezhető a jegyvizsgáló által az a személy, aki:

 • menetjegyét felszólítás ellenére sem váltja meg
 • az utazás időtartama alatt a járművön dohányzik
 • az utasokban vagy a vasúti járműben kárt tesz
 • viselkedése megbotránkoztató
 • felszólítás ellenére balesetveszélyes helyen, vagy veszélyes körülményeket teremtve utazik
 • indokolatlanul vészféket húz, vagy jogosulatlanul a kocsi kézifékjét betekeri.

A pótdíj mértéke: 3.000 Ft.

Helyszínen készpénzben, nyugta ellenében fizetendő.

A pótdíjfizetés megtagadása és az elkövetett szabálytalanság mértéke hatósági eljárást vonhat maga után!

A pótdíjfizetés megtagadása esetén a jegyvizsgáló jogosult a szabálytalankodó utas személyes adatait lehetőleg az igazolványaiból feljegyezni!

  Észrevételek, panaszkezelés

Utazással kapcsolatos észrevételeit megteheti a vonatszemélyzetnél, vagy a megadott elérhetőségeken.

Panasz esetén Debrecen- Fatelep állomás ( Ruyter u.1. ) pénztárában a Vásárlók Könyve áll rendelkezésre.