Díjszabás

Menetjegyváltás

A Zsuzsi Erdei Vasúton (továbbiakban: Vasút) a Vasút munkatársaitól az állomásokon, annak pénztáraiban, vagy a vonaton váltható menetjegy


A menetjegytípusok és díjak

A menetdíjak Magyar Forintban (HUF) értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák.A menetjegyek ellenértékét csak készpénzben lehet kiegyenlíteni.
Bankkártyás, valuta és egyéb fizetési módot technikai okok miatt a Vasút nem tud elfogadni!
A számlaigényt a Vasút kéri előre jelezni!
Vonaton történő menetjegyváltás esetén a Vasút kéri, hogy a jegyvizsgálót mentesítse a
pénzvisszaadás és pénzváltás alól!

Teljesárú menetjegy egy útra700 Ft
Teljesárú menettérti jegy1.400 Ft
Kedvezményes menetjegy egy útra500 Ft
Kedvezményes menettérti jegy1.000 Ft
Családi jegy (csak menettérti útra)3.500 Ft
Díjmentes menettérti jegy
Gőzvontatású nosztalgia teljes árú menetjegy egy útra1.100 Ft
Gőzvontatású nosztalgia kedvezményes menetjegy egy útra800 Ft
Kerékpár- és kutyajegy egy útra500 Ft
Teljesárú szakaszjegy egy útra500 Ft
Kedvezményes szakaszjegy egy útra (szakaszhatár: Erdészlak)250 Ft

A menetjegy egyszeri, a jegy típusától függően oda, vagy oda-vissza /menettérti/ utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes.

A Díjmentes menettérti jegy a kiadása évében egyszeri oda-vissza utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes.

A Családi jegy összetétele a Kedvezményes menetjegy pontban olvasható.

  A menetjegy formája

A menetjegy kiadható készjegyként, az utasok számának és a kedvezmények tételes megjelölésével számlán, vagy nyugtatömbbel. Utóbbi esetekben utazáskor a kiadott bizonylat szolgál menetjegyként. (Pl.: különvonat, csoportos utazás számlája)

A készjegyként kiadott menetjegyeket dátummal kell ellátni.

Ha a Vasút a menettérti útra váltott menetjegyet két, egy útra érvényes menetjegyként szolgáltatja ki, akkor a visszaútra szóló jegyen „VISSZA” bélyegzésnek kell lennie. Ez esetben visszautazáskor az odaútra szóló menetjegyet is fel kell mutatni.

  A menetjegy érvénytartama

Az egy útra szóló menetjegy a menetjegyváltás napján 24. óráig, menettérti útra szóló menetjegy a menetjegyváltást követő nap 24. óráig érvényes.

Elővételben megváltott menetjegyet „E” jelöléssel kell ellátni, mely a dátumbélyegzést követő legfeljebb 30. napig érvényes. Egyéb feltételekben az elővételi menetjegyek változatlanok.

  A menetjegy ellenőrzése

A menetjegyet a Vasút, a munkatársai, vagy megbízottai útján ellenőrzi. Az ellenőrzést végzők jogosultak a menetjegyet és a kedvezményre jogosító okmányokat, igazolványokat ellenőrzésre elkérni az utazás teljes időtartama alatt és az állomások területén.

   Kedvezmények

A kedvezmények kizárólag a menetrendszerinti, illetve mentesítő vonatokon érvényesek.

Több kedvezmény nem vonható össze!

Díjmentes utazás

Díjmentesen utazhatnak

 • gyermekek 4. éves korukig, szülői kísérővel
 • rendvédelmi- és katasztrófa elhárítási szervek, valamint a NAV szolgálati feladatot ellátó egyenruhát viselő, vagy szolgálati jelvényt bemutató tagjai
 • Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. dolgozói és családtagjaik
 • Zsuzsi Erdei Kisvasútért Baráti Kör és a Zsuzsi Erdei Kisvasútért Alapítvány tagjai egész évben – érvényes tagsági igazolvánnyal, vagy ennek hiányában tagságuk hitelt érdemlő bizonyításával – díjmentesen utazhatnak. A tagokat kísérők kedvezményes menetjegy megváltásával utazhatnak.

  Kedvezményes menetjegy

Kedvezményes menetjegyet válthatnak

 • gyermekek 14. éves korukig
 • 26. éves korukig a nappali tagozatos diákok érvényes diákigazolványuk felmutatásával, illetve nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkezők
 • nyugdíjasok, a 65. éven felüliek is
 • Családi jegy: legalább kettő 14 éven aluli gyermek és szüleik menettérti együttutazása esetén választható, beleértve az esetlegesen 4 éven aluli gyermekeket is!
 • Családi jegy váltásakor kettőn felül a további saját, 14 éven aluli gyermekek Díjmentes menetjeggyel utazhatnak.
 • Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. által kiadott kedvezményes utazásra jogosító igazolvánnyal rendelkezők
 • magasabb összegű családi pótlékra jogosult, tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy, aki a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági igazolvánnyal rendelkezik.  Kísérője szintén kedvezményes menetjegy váltására jogosult.
 • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége (MVGYOSZ) igazolvánnyal rendelkezők
 • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) igazolvánnyal rendelkezők
 • kerekesszékkel közlekedők
 • a magyarországi Erdei Vasutak dolgozói arcképes igazolványuk felmutatásával (ÁEV)

Kedvezményes menetjegy váltásakor és ellenőrzésekor a kedvezményre jogosító okmányt kérés nélkül fel kell mutatni, kérésre ellenőrzés céljából át kell adni.

   Kedvezményre nem jogosultak köre

Kedvezményes menetjegy váltására nem jogosultak:

 • közalkalmazotti igazolvánnyal rendelkezők
 • esti vagy levelező tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezők
 • MÁV-Start Zrt. arcképes, vagy bármilyen MÁV kedvezményre jogosító igazolvánnyal rendelkezők
 • a Menetkedvezményi Egyezség további tagjai /kivéve ÁEV/
 • bármilyen egyéb, nem a Vasút által kiadott igazolással rendelkezők
 • Az 1.2.1 és 1.2.2 pontokban megjelölt kedvezményezettek kivételével mindenki

   Különvonat

Különvonat a Vasút elérhetőségein rendelhető egész évben, telefonon, vagy interneten keresztül írásban. A Vasút minden esetben írásos megerősítést is kér a megrendelt vonatról. Vonatmegrendelő elküldése e-mailben lehetséges, a tervezett utazás előtt 14 nappal, míg gőzmozdonyos vontatást igényelve 30 nappal.

A különvonat közlekedtetését a Vasút vállalja, ha azt az üzemi viszonyok lehetővé teszik. Ha a megrendelő hibájából a különvonat a tervezett időben nem indítható, a Vasút a különvonat indítását a forgalmi viszonyok függvényében a helyszínen is jogosult megtagadni.

A különvonat díjának rendezése számlával előre, készpénzben, vagy átutalással történik.

Lemondási határidő: a különvonat indulási ideje előtt 48 óra!

A különvonatokkal kapcsolatos ügyek intézése, esetleges lemondások 8 és 17 óra között történhetnek a címoldal fejlécében megadott telefonszámokon.

  A különvonat díja

Debrecen- Fatelep – Hármashegyalja és Hármashegyalja – Debrecen- Fatelep viszonylaton történő utazásra érvényes.

Különvonat 1-50 fő között:

Különvonat díja 1-50 fő között:

Menettérti útra, a megrendelt napon történő oda- visszautazásra35.000 Ft
A megrendelt napon csak egy irányba történő utazás esetén20.000 Ft
Nem ugyanaznapon történő oda-és visszautazás esetén40.000 Ft
  
Különvonat  50 fő felett   
50-100 főig (kísérőkkel együtt)800 Ft
100 fő felett (kísérőkkel együtt)700 Ft
Egyéb különvonatok, az utazók számától függetlenül A hármashegyaljai Erdei Iskolába utazók részére dízelvontatású,kedvezmény 
Csak egy útra történő megrendelés esetén15.000 Ft
Menettérti útra történő megrendelés esetén20.000 Ft
Gőzmozdony-vontatású különvonat menettérti útra150.000 Ft

   Csoportos utazás

Csoportos utazás a meghirdetett menetrend szerint közlekedő személyvonatokon, menettérti útra, kísérőkkel.

25 főig a megfelelő menetjegyek díjai érvényesek 
25-50 fő között (kísérőkkel együtt)900Ft/fő
51-100 főig  (kísérőkkel együtt)700Ft/fő
100 fő felett(kísérőkkel)600Ft/fő

A csoportos utazási szándékot kéri a Vasútüzem a különvonathoz hasonlóan szóban, telefonon vagy e-mailben 5 nappal előre bejelenteni. Az utazás díja számlával, készpénzben vagy átutalással, az utazás megkezdése előtt kerül megfizetésre.

Ha csoportos utazását nem a meghirdetett menetrendi vonaton szeretné lebonyolítani, akkor KÜLÖNVONATOT szükséges rendelni.

   Különkocsi

Megfelelő létszámú csoportok részére a menetrendszerinti vonatokhoz különkocsi (zárt, nyitott, kerékpárszállító) igényelhető, melyért a Vasút külön díjat nem számol fel. A különkocsi közlekedtetését a Vasút csak akkor vállalja, ha azt az üzemi viszonyok lehetővé teszik.

A különkocsi igénylését a Vasútnak kérjük telefonon, vagy e-mailben jelezni, a tervezett indulás előtt 5 nappal!

Poggyászdíjszabás, szállítási feltételek

Kézipoggyász

Díjmentesen szállítható – amennyiben külön férőhelyet nem foglal el, továbbá a fel- és leszállást nem akadályozza:

 • kézipoggyász,
 • hátizsák,
 • személyenként egy facsemete köteg,
 • egy pár síléc/szánkó,
 • bogrács,
 • gyermekkocsi

   Állatok

Kutyajegy váltásával, pórázzal és szájkosárral szállítható kutya, vagy más, a kutyánál nem nagyobb testméretű állat.

Díjmentesen szállítható kistestű állat ölben, vakvezető kutya, a rendvédelmi és katasztrófa- elhárítási szervek munkakutyái.

A szállított állat nem lehet az utastársak terhére, a járműveket nem szennyezheti be!

  Egyéb poggyászok, kerékpár

A forgalmi helyzetnek megfelelően a vonatszemélyzet eseti engedélyével vehető fel kerékpárjegy váltása mellett kerékpár, vagy más, kézipoggyászként nem szállítható tárgy.

A kerékpárok a vonatszemélyzet útmutatása alapján a vonatok első és utolsó peronjaira, vagy a kerékpárszállító térrel és piktogrammal rendelkező kocsi e célra kialakított tartóira helyezhetőek el.

   Nem szállítható tárgyak

Személyszállító vonatokon nem szállítható tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, töltött lőfegyver, illetve minden olyan tárgy, mely kárt tehet személyekben vagy a járművekben, beszennyezheti azokat, vagy balesetet okozhat.

   Utazási feltételek

   Általános tudnivalók

 • Vonaton töltött utazás idejére az utasok és poggyászuk biztosítva van!
 • A vonatok csak 2. osztályú, fapados kocsikkal közlekednek.
 • A vonatokon és a peronokon, illetve az állomásépületekben és bejáratuk 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
 • A járművekből kihajolni veszélyes!
 • A járművekből tilos tárgyakat kidobálni, kiköpködni!
 • A hulladékot a gyűjtőedényekben kell elhelyezni!
 • Csomagok elhelyezése a csomagtartókon és az ülések alatt lehetséges, illetve olyan helyeken, ahol a kocsiban található közlekedési és menekülési útvonalat nem torlaszolják el!
 • Menet közben a járművek ajtaja zárva tartandók, azokat tilos kinyitni! A nyitott kocsiajtók balesetet okozhatnak!
 • A személykocsik között a vonatszemélyzet kísérete nélkül tilos az átjárás!
 • A vonat vészhelyzetben történő megállítására a vészfékkarok szolgálnak.
 • Kézifékezéssel közlekedő vonatoknál vészhelyzetben a vonatszemélyzetet kell értesíteni! Ilyen esetben a vészfékkar hatástalan, ezt a Vasút külön feliratozza a kar mellett.
 • A kocsik fűtésére szolgáló kályhákat kizárólag a vonatszemélyzet kezelheti!

Figyelem! A kályhák takarólemezei és védőkorlátjai a fűtési időszakban átforrósodhatnak!

 • WC és mosdók használatára Debrecen- Fatelep belsővégállomásán, illetve Hármashegyalján, a peron melletti „Természet Házában” van lehetőség. A használat díjmentes, illetve akadálymentesített mosdó is áll Utasaink rendelkezésre.

   Kerekesszékes, súlyosan mozgássérült személyek utazása

Az utazás a piktogrammal ellátott és erre a célra kialakított zárt, illetve nyitott személykocsiban lehetséges.

A kerekesszék-emelő liftet, csak a vonatszemélyzet tagjai kezelhetik!

Ha kerekesszékkel, vagy kerekesszékesekkel kíván utazni, utazási szándékát kérjük a kerekesszékek számával együtt 5 nappal előre telefonon, vagy e-mailben jelezni a Vasút megadott elérhetőségein.

   Kizárás az utazásból

Indulás előtt azonnal kizárható az utazásból az a személy, aki:

 • személykocsiban nem szállítható tárgyat visz fel a járműbe
 • a járművön dohányzik, szeszes italt, vagy kábító hatású szert fogyaszt, illetve annak, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt áll, önmagával tehetetlen
 • fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved

   Pótdíj

Pótdíj megfizetésére kötelezhető a jegyvizsgáló által az a személy, aki:

 • menetjegyét felszólítás ellenére sem váltja meg
 • az utazás időtartama alatt a járművön dohányzik
 • az utasokban vagy a vasúti járműben kárt tesz
 • viselkedése megbotránkoztató
 • felszólítás ellenére balesetveszélyes helyen, vagy veszélyes körülményeket teremtve utazik
 • indokolatlanul vészféket húz

A pótdíj mértéke: 5.000 Ft.

Helyszínen, nyugta ellenében fizetendő.

A pótdíjfizetés megtagadása hatósági eljárást vonhat maga után!

  Észrevételek, panaszkezelés

Utazással kapcsolatos észrevételeit megteheti a vonatszemélyzetnél, vagy a megadott elérhetőségeken.

Panasz esetén Debrecen- Fatelep állomás hivatalos helyiségében a Vásárlók Könyve áll rendelkezésre.