Díjszabás

A Zsuzsi Erdei Vasúton (továbbiakban: Vasút) a Vasút munkatársaitól az állomásokon, annak pénztáraiban vagy a vonaton váltható menetjegy.

További információk:

 • Az utazó közönségnek maszk használata kötelező, továbbá kérjük, hogy a nem egy háztartásban élő utasok tartsanak 1,5 méteres távolságot egymástól. Védettségi igazolvány bemutatása nem kötelező.
 • A menetdíjak Magyar Forintban (HUF) értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák.
 • A menetjegyek ellenértékét a kiinduló állomáson bankkártyával, illetve készpénzben lehet kiegyenlíteni. Vonaton csak készpénzben lehet megváltani az utazásra jogosító menetjegyet.
 • Valuta és egyéb fizetési módot technikai okok miatt a Vasút nem tud elfogadni! A számlaigényt a Vasút kéri előre jelezni!
 • Vonaton történő menetjegyváltás esetén a Vasút kéri, hogy a jegyvizsgálót mentesítse a pénzvisszaadás és pénzváltás alól!
 • A menetjegy egyszeri, a jegy típusától függően oda, vagy oda-vissza (menettérti) utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes.
 • A Díjmentes menettérti jegy a kiadása évében egyszeri oda-vissza utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes.
 • A Családi jegy összetétele a Kedvezményes menetjegy pontban olvasható.

  A menetjegy formája

A menetjegy kiadható készjegyként, az utasok számának és a kedvezmények tételes megjelölésével számlán, vagy nyugtatömbbel. Utóbbi esetekben utazáskor a kiadott bizonylat szolgál menetjegyként. (Pl.: különvonat, csoportos utazás számlája)

A készjegyként kiadott menetjegyeket dátummal kell ellátni.

Ha a Vasút a menettérti útra váltott menetjegyet két, egy útra érvényes menetjegyként szolgáltatja ki, akkor a visszaútra szóló jegyen „VISSZA” bélyegzésnek kell lennie. Ez esetben visszautazáskor az odaútra szóló menetjegyet is fel kell mutatni.

  A menetjegy érvénytartama

Az egy útra szóló menetjegy a menetjegyváltás napján 24. óráig, menettérti útra szóló menetjegy a menetjegyváltást követő nap 24. óráig érvényes.

Elővételben megváltott menetjegyet „E” jelöléssel kell ellátni, mely a dátumbélyegzést követő legfeljebb 30. napig érvényes. Egyéb feltételekben az elővételi menetjegyek változatlanok.

  A menetjegy ellenőrzése

A menetjegyet a Vasút, a munkatársai, vagy megbízottai útján ellenőrzi. Az ellenőrzést végzők jogosultak a menetjegyet és a kedvezményre jogosító okmányokat, igazolványokat ellenőrzésre elkérni az utazás teljes időtartama alatt és az állomások területén.

   Kedvezmények

A kedvezmények kizárólag a menetrendszerinti, illetve mentesítő vonatokon érvényesek. Több kedvezmény nem vonható össze!

Díjmentesen utazhatnak:

 • gyermekek 4. éves korukig, szülői kísérővel (gőzmozdonyos programok, ünnepi programok során a kedvezmény nem érvényes)
 • rendvédelmi- és katasztrófa elhárítási szervek, valamint a NAV szolgálati feladatot ellátó egyenruhát viselő vagy szolgálati jelvényt bemutató tagjai
 • Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. dolgozói és családtagjaik
 • Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. által kiadott szabadjeggyel rendelkezők
 • Zsuzsi Erdei Kisvasútért Baráti Kör és a Zsuzsi Erdei Kisvasútért Alapítvány tagjai évente 6 dokumentált alkalommal, érvényes tagsági igazolvánnyal, vagy ennek hiányában tagságuk hitelt érdemlő bizonyításával. A tagokat kísérők közül 1 fő díjmentes-, a többiek kedvezményes menetjegyet válthatnak.

Kedvezményes menetjegyet válthatnak:

 • gyermekek 14. éves korukig
 • 26. éves korukig a nappali tagozatos diákok érvényes diákigazolványuk felmutatásával, illetve nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkezők
 • nyugdíjasok, a 65. éven felüliek is
 • Családi jegy: legalább kettő 14 éven aluli gyermek és szüleik menettérti együttutazása esetén választható, beleértve az esetlegesen 4 éven aluli gyermekeket is!
 • Családi jegy váltásakor kettőn felül a további saját, 14 éven aluli gyermekek Díjmentes menetjeggyel utazhatnak.
 • Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. által kiadott kedvezményes utazásra jogosító igazolvánnyal rendelkezők
 • magasabb összegű családi pótlékra jogosult, tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy, aki a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági igazolvánnyal rendelkezik.  Kísérője szintén kedvezményes menetjegy váltására jogosult.
 • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége (MVGYOSZ) igazolvánnyal rendelkezők
 • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) igazolvánnyal rendelkezők
 • kerekesszékkel közlekedők
 • a magyarországi Erdei Vasutak dolgozói arcképes igazolványuk felmutatásával (ÁEV)

Kedvezményes menetjegy váltásakor és ellenőrzésekor a kedvezményre jogosító okmányt kérés nélkül fel kell mutatni, kérésre ellenőrzés céljából át kell adni.

Kedvezményes menetjegy váltására nem jogosultak:

 • közalkalmazotti igazolvánnyal rendelkezők
 • esti vagy levelező tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezők
 • a Menetkedvezményi Egyezség további tagjai /kivéve ÁEV/
 • bármilyen egyéb, nem a Vasút által kiadott igazolással rendelkezők
 • Az 1.2.1 és 1.2.2 pontokban megjelölt kedvezményezettek kivételével mindenki

   Különvonat

Különvonat a Vasút elérhetőségein rendelhető egész évben, telefonon, vagy interneten keresztül írásban. A Vasút minden esetben írásos megerősítést is kér a megrendelt vonatról. Vonatmegrendelő elküldése e-mailben lehetséges, a tervezett utazás előtt 10 nappal, míg gőzmozdonyos vontatást igényelve 30 nappal.

A különvonat közlekedtetését a Vasút vállalja, ha azt az üzemi viszonyok lehetővé teszik. Ha a megrendelő hibájából a különvonat a tervezett időben nem indítható, a Vasút a különvonat indítását a forgalmi viszonyok függvényében a helyszínen is jogosult megtagadni.

A különvonat díjának rendezése számlával előre, készpénzben, vagy átutalással történik. Különvonat rendelése esetén bizonyos esetekben a Vasút előleg befizetését kéri, amit a különvonat határidőn túli lemondása esetén nem fizet vissza.

Az előleg mértéke a megállapított különvonati díj 20 %-a.

Lemondási határidő: a különvonat indulási ideje előtt 24 óra!

A különvonatokkal kapcsolatos ügyek intézése, esetleges lemondások 8 és 17 óra között történhetnek a címoldal fejlécében megadott telefonszámokon.

  A különvonat díja

Debrecen- Fatelep – Hármashegyalja és Hármashegyalja – Debrecen- Fatelep viszonylaton történő utazásra érvényes.

Különvonat díja 1-54 fő között:

Normál, dízelvontatású különvonat:

Menettérti útra, a megrendelt napon történő oda- visszautazásra65.000 Ft
Nem ugyanaznapon történő oda-és visszautazás esetén40.000 Ft
 A vonal egy szakaszára igénybevett normál, dízelvontatású különvonat díjai megegyeznek a normál, dízelvontatású különvonat díjaival 
Különvonat  55 fő felett   
55-100 főig (kísérőkkel együtt)1.200 Ft/fő
100 fő felett (kísérőkkel együtt)1000 Ft/fő
Egyéb különvonatok, az utazók számától függetlenül  
Gőzmozdony-vontatású különvonat menettérti útra150.000 Ft

   Csoportos utazás

Csoportos utazás a meghirdetett menetrend szerint közlekedő személyvonatokon, menettérti útra, kísérőkkel.

25 főig a megfelelő menetjegyek díjai érvényesek 
25-50 fő között (kísérőkkel együtt)1.100Ft/fő
51-100 főig  (kísérőkkel együtt)900Ft/fő
100 fő felett(kísérőkkel)800Ft/fő

A csoportos utazási szándékot kéri a Vasútüzem a különvonathoz hasonlóan szóban, telefonon vagy e-mailben 5 nappal előre bejelenteni. Az utazás díja számlával, készpénzben vagy átutalással, az utazás megkezdése előtt kerül megfizetésre.

Ha csoportos utazását nem a meghirdetett menetrendi vonaton szeretné lebonyolítani, akkor KÜLÖNVONATOT szükséges rendelni.

   Különkocsi

Megfelelő létszámú csoportok részére a menetrendszerinti vonatokhoz különkocsi (zárt, nyitott, kerékpárszállító) igényelhető, melyért a Vasút külön díjat nem számol fel. A különkocsi közlekedtetését a Vasút csak akkor vállalja, ha azt az üzemi viszonyok lehetővé teszik.

A különkocsi igénylését a Vasútnak kérjük telefonon, vagy e-mailben jelezni, a tervezett indulás előtt 5 nappal!

Poggyászdíjszabás, szállítási feltételek

Kézipoggyász

Díjmentesen szállítható – amennyiben külön férőhelyet nem foglal el, továbbá a fel- és leszállást nem akadályozza:

 • kézipoggyász,
 • hátizsák,
 • személyenként egy facsemete köteg,
 • egy pár síléc/szánkó,
 • bogrács,
 • gyermekkocsi

   Állatok

Kutyajegy váltásával, pórázzal és szájkosárral szállítható kutya, vagy más, a kutyánál nem nagyobb testméretű állat.

Díjmentesen szállítható kistestű állat ölben, vakvezető kutya, a rendvédelmi és katasztrófa- elhárítási szervek munkakutyái.

A szállított állat nem lehet az utastársak terhére, a járműveket nem szennyezheti be!

  Egyéb poggyászok, kerékpár

A forgalmi helyzetnek megfelelően a vonatszemélyzet eseti engedélyével vehető fel kerékpárjegy váltása mellett kerékpár, vagy más, kézipoggyászként nem szállítható tárgy.

A kerékpárok a vonatszemélyzet útmutatása alapján a vonatok első és utolsó peronjaira, vagy a kerékpárszállító térrel és piktogrammal rendelkező kocsi e célra kialakított tartóira helyezhetőek el.

   Nem szállítható tárgyak

Személyszállító vonatokon nem szállítható tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, töltött lőfegyver, illetve minden olyan tárgy, mely kárt tehet személyekben vagy a járművekben, beszennyezheti azokat, vagy balesetet okozhat.

   Utazási feltételek

   Általános tudnivalók

 • Vonaton töltött utazás idejére az utasok és poggyászuk biztosítva van!
 • A vonatok csak 2. osztályú, fapados kocsikkal közlekednek.
 • A vonatokon és a peronokon, illetve az állomásépületekben és bejáratuk 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
 • A járművekből kihajolni veszélyes!
 • A járművekből tilos tárgyakat kidobálni, kiköpködni!
 • A hulladékot a gyűjtőedényekben kell elhelyezni!
 • Csomagok elhelyezése a csomagtartókon és az ülések alatt lehetséges, illetve olyan helyeken, ahol a kocsiban található közlekedési és menekülési útvonalat nem torlaszolják el!
 • Menet közben a járművek ajtaja zárva tartandók, azokat tilos kinyitni! A nyitott kocsiajtók balesetet okozhatnak!
 • A személykocsik között a vonatszemélyzet kísérete nélkül tilos az átjárás!
 • A vonat vészhelyzetben történő megállítására a vészfékkarok szolgálnak.
 • Kézifékezéssel közlekedő vonatoknál vészhelyzetben a vonatszemélyzetet kell értesíteni! Ilyen esetben a vészfékkar hatástalan, ezt a Vasút külön feliratozza a kar mellett.
 • A kocsik fűtésére szolgáló kályhákat kizárólag a vonatszemélyzet kezelheti!

Figyelem! A kályhák takarólemezei és védőkorlátjai a fűtési időszakban átforrósodhatnak!

 • WC és mosdók használatára Debrecen- Fatelep belsővégállomásán, illetve Hármashegyalján, a peron melletti „Természet Házában” van lehetőség. A használat díjmentes, illetve akadálymentesített mosdó is áll Utasaink rendelkezésre.

   Kerekesszékes, súlyosan mozgássérült személyek utazása

Az utazás a piktogrammal ellátott és erre a célra kialakított zárt, illetve nyitott személykocsiban lehetséges.

A kerekesszék-emelő liftet, csak a vonatszemélyzet tagjai kezelhetik!

Ha kerekesszékkel, vagy kerekesszékesekkel kíván utazni, utazási szándékát kérjük a kerekesszékek számával együtt 5 nappal előre telefonon, vagy e-mailben jelezni a Vasút megadott elérhetőségein.

   Kizárás az utazásból

Indulás előtt azonnal kizárható az utazásból az a személy, aki:

 • személykocsiban nem szállítható tárgyat visz fel a járműbe
 • a járművön dohányzik, szeszes italt, vagy kábító hatású szert fogyaszt, illetve annak, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt áll, önmagával tehetetlen
 • fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved

   Pótdíj

Pótdíj megfizetésére kötelezhető a jegyvizsgáló által az a személy, aki:

 • menetjegyét felszólítás ellenére sem váltja meg
 • az utazás időtartama alatt a járművön dohányzik
 • az utasokban vagy a vasúti járműben kárt tesz
 • viselkedése megbotránkoztató
 • felszólítás ellenére balesetveszélyes helyen, vagy veszélyes körülményeket teremtve utazik
 • indokolatlanul vészféket húz

A pótdíj mértéke: 3.000 Ft.

Helyszínen, nyugta ellenében fizetendő.

A pótdíjfizetés megtagadása hatósági eljárást vonhat maga után!

  Észrevételek, panaszkezelés

Utazással kapcsolatos észrevételeit megteheti a vonatszemélyzetnél, vagy a megadott elérhetőségeken.

Panasz esetén Debrecen- Fatelep állomás hivatalos helyiségében a Vásárlók Könyve áll rendelkezésre.